KOMISI II

Ir. H. WATID SAHRIAR, MBA
KETUA
H. HENDI NURHUDAYA, SH
WAKIL KETUA
H. KARSO
SEKRETARIS
TOMMY SOFIANNA, SH
ANGGOTA
BENNY SUJARWO
ANGGOTA
H.P. YULIARSO, BAE
ANGGOTA
MUH. NOUPEL, SH, MH
ANGGOTA
AGUNG SUPIRNO, SH
ANGGOTA
HERIYANTO
ANGGOTA
dr. DODDY ARIYANTO, MM
ANGGOTA
AHMAD SYAUQY, S.Sy
ANGGOTA